Arvete loomine ja haldus

Ekraanipilt arvete koostamisest

Arveid saab luua ainult keskkonnas registreeritud ja aktiivsele kliendile. Protsess on väga sarnane hinnapakkumise koostamisele. Põhiline erinevus on see, et arve on võimalik koostada automaatselt projektile kulunud töötundidest, mille peale kuvatakse enne arve mustandi vaadet vaheleht, kus on kirjas kõik ülesanded ja nendele kulunud aeg. Enne tööde arvele lisamist on võimalik korrigeerida tundide mahtu käsitsi.

Meloworks peab automaatset arvestust arvenumbrite üle, vajadusel saate käsitsi numbreid muuta.

Arve elutsükkel:

  • alustatud - arve koostamist on alustatud, kuid sellel pole veel ühtegi rida;
  • mustand - olemas on arve mustand, kuhu on lisatud vähemalt üks rida;
  • eelvaates - arve on enne välja saatmist eelvaates, ridu enam muuta ei saa;
  • saadetud - arve on kas keskkonnast otse e-postiga välja saadetud või käsitsi märgitud saadetuks;
  • makstud - arve on laekunud;
  • üle tähtaja - arvet ei ole märgitud laekunuks ja maksetähtaeg on ületatud.

Arveid on võimalik kontaktile keskkonnast otse e-postiga saata. See tähendab, et saaja postkasti jõuab e-kiri, kus on unikaalne viide arve veebilehena vaatamiseks. Kirjale saab lisada ka PDF faili. PDF fail on võimalik arve koostajal ka kästisi alla laadida ja saata mõne teise tarkvara abil või trükkida.

Meloworks näitab arvete nimekirjavaates automaatselt maksetähtaja ületanud arveid punaselt.

Vanad arved on võimalik arhiveerida.

Kokkuvõte - milleks see kasulik on?

  • arved on kõik ühes kohas, iga internetti ühendatud arvutiga kättesaadavad;
  • arveid on võimalik otsida ja sorteerida;
  • maksetähtaegade ületamise üle peetakse automaatset arvestust;
  • arveid saab luua automaatselt projekti ülesannetele kulunud töötundidest.